سرویس : اجتماعی
یک کارشناس ژئوفیزیک گفت: 36 درصد از مخزن سد روی سازند گچساران قرار گرفته اما ممبر نمکی این سازند در محل سد نه تنها هیچ رخنمونی ندارد، بلکه تا عمق بالا ....

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۹:۳۳

نام منبع خبر
خبرگزاری بین المللی قرآن
یک کارشناس ژئوفیزیک گفت: 36 درصد از مخزن سد روی سازند گچساران قرار گرفته اما ممبر نمکی این سازند در محل سد نه تنها هیچ رخنمونی ندارد، بلکه تا عمق بالا ....

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۹:۳۳

نام منبع خبر
خبرگزاری بین المللی قرآن
یک کارشناس ژئوفیزیک گفت: 36 درصد از مخزن سد روی سازند گچساران قرار گرفته اما ممبر نمکی این سازند در محل سد نه تنها هیچ رخنمونی ندارد، بلکه تا عمق بالا ....

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۹:۳۳

نام منبع خبر
خبرگزاری بین المللی قرآن
یک کارشناس ژئوفیزیک گفت: 36 درصد از مخزن سد روی سازند گچساران قرار گرفته اما ممبر نمکی این سازند در محل سد نه تنها هیچ رخنمونی ندارد، بلکه تا عمق بالا ....

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۹:۳۳

نام منبع خبر
خبرگزاری بین المللی قرآن
یک کارشناس ژئوفیزیک گفت: 36 درصد از مخزن سد روی سازند گچساران قرار گرفته اما ممبر نمکی این سازند در محل سد نه تنها هیچ رخنمونی ندارد، بلکه تا عمق بالا ....

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۹:۳۳

نام منبع خبر
خبرگزاری بین المللی قرآن
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از کشف 22 کیلو و 683 گرم حشیش و انهدام باند خانوادگی فروش مواد مخدر در بزرگراه آزادگان خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۳۹:۴۶

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از کشف 22 کیلو و 683 گرم حشیش و انهدام باند خانوادگی فروش مواد مخدر در بزرگراه آزادگان خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۳۹:۴۶

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از کشف 22 کیلو و 683 گرم حشیش و انهدام باند خانوادگی فروش مواد مخدر در بزرگراه آزادگان خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۳۹:۴۶

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از کشف 22 کیلو و 683 گرم حشیش و انهدام باند خانوادگی فروش مواد مخدر در بزرگراه آزادگان خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۳۹:۴۶

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از افتتاح سه زمین فوتبال در منطقه 16 شهرداری تا 22 بهمن امسال خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۳۷:۳۹

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف 3 میلیون قرص آغشته به "شیشه" خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۲۸:۵۱

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف 3 میلیون قرص آغشته به "شیشه" خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۲۸:۵۱

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف 3 میلیون قرص آغشته به "شیشه" خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۲۸:۵۱

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف 3 میلیون قرص آغشته به "شیشه" خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۲۸:۵۱

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف 3 میلیون قرص آغشته به "شیشه" خبر داد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۲۸:۵۱

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »