سرویس : ورزشی
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
علی پورعروجی از سوی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) به عنوان مدرس انتخاب شد تا روند جهانی شدن والیبال ایران تداوم یابد.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۵۱:۱۴

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
رئیس دانشگاه رازی استان کرمانشاه گفت: در نظام رتبه‌بندی بین دانشگاه‌های جامع کشور رتبه 23 را کسب کرد و امسال با 11 پله صعود به جایگاه 12 دست یافت.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۲۵:۳۲

نام منبع خبر
خبرگزاری میزان
تیم ملی فوتبال آلمان در حالی وداعی زودهنگام با جام جهانی 2022 قطر داشت که بنا بر گزارش‌ها؛ اتحاد و انسجام لازم ذر اردوی این تیم وجود نداشته است.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۱۵:۳۵

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
تیم ملی فوتبال آلمان در حالی وداعی زودهنگام با جام جهانی 2022 قطر داشت که بنا بر گزارش‌ها؛ اتحاد و انسجام لازم ذر اردوی این تیم وجود نداشته است.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۱۵:۳۵

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
تیم ملی فوتبال آلمان در حالی وداعی زودهنگام با جام جهانی 2022 قطر داشت که بنا بر گزارش‌ها؛ اتحاد و انسجام لازم ذر اردوی این تیم وجود نداشته است.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۱۵:۳۵

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
تیم ملی فوتبال آلمان در حالی وداعی زودهنگام با جام جهانی 2022 قطر داشت که بنا بر گزارش‌ها؛ اتحاد و انسجام لازم ذر اردوی این تیم وجود نداشته است.

۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۶:۱۵:۳۵

نام منبع خبر
خبرگزاری تسنیم
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  »